Polityka Prywatności

Polityka prywatności na www.studiokamart.pl i w firmie Studio Kamart Joanna Kilarska
 Studio Kamart przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych (w tym RODO) i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.
 

Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Studio Kamart z siedzibą ul. Podwisłocze 28/54, 35- 309 Rzeszów
2) Osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest Joanna Kilarska tel. 794-720-704 / mail: biuro@studiokamart.pl)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zapytań docierających kanałem poczty elektronicznej do administratora strony oraz na późniejszym etapie w dla wypełnienia zobowiązań umownych i ich realizacji czy obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes realizowany przez administratora danych) i nie będą udostępniane innym podmiotom;
a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane;
b) Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do komunikacji mailowej i ewentualnej późniejszej realizacji umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
d) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych;
e) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
f) Podanie danych osobowych (Imie, adres e-mail) jest niezbędne do realizacji komunikacji elektronicznej, a na późniejszym etapie (Nazwisko, adres) do ewentualnego zawarcia umowy, odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
g) Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na podanie może skutkować brakiem możliwości odpowiedzi na zapytanie czy też brakiem możliwości podpisania umowy i realizacji usług
h) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
i) Państwa dane będą przechowywane w systemie pocztowym i informatycznym administratora przez okres 5 lat od wysłania zapytania. Ma to na celu analizę zapytań i usprawnienie późniejszej stałej współpracy z firmą Studio Kamart
j) Wszelkie prośby, sugestie i uwagi dotyczące polityki prywatności proszę kierować mailowo na adres biuro@studiokamart.pl
k) Media społecznościowe. Strona obsługuje media społecznościowe (tj. Facebook, Instagram) umożliwiające dzielenie się jej treściami z innymi użytkownikami. Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do mediów społecznościowych mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników danego medium, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Wobec tego nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie czy przywłaszczenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez użytkowników do mediów społecznościowych.
 
 
Scroll to Top